Proff® reduserte skykostnadene sine med flere 100.000 kroner i løpet av noen måneder

Med Cloud Control har vi redusert skykostnadene våre med flere hundre tusen.

Stine Gilbstrup

Manager SME, Proff®

2 millioner besøker Proff.no hver måned til å finne og evaluere leverandører, kunder og forretningsforbindelser.

Før og etter Cloud Control

Kostnadsbesparelsene kan bli store som illustrert i eksemplet under. Proff reduserte den månedlige kostnaden med over 50% mellom april 2020 og januar 2021.

Kostnader AWS

Jan 2020: Estsimat & budsjett før oppstart i skyen. Faktiske kostnader etter et par måneder i skyen (rød). Kostnadene faller dramatisk etter innføringen av Cloud Control som vist i høyre del av illustrasjonen (gul og grønn).

Resultatet

Z

Estimert årlig besparelse på mer enn 1.000.000 kroner.

Z

Varsler om potensielle kostnadsoverskridelser.

Z

Automatisk beregning av fremtidige kostnader.

Z

Optimalisering gjennom overvåking av både over- og underforbruk av ressurser.

kostnadsfokus

Få kontroll på sky-kostnadene

Det er en rekke fordeler med å flytte virksomheten ut i skyen, men en av de største utfordringene er å ha kontroll på kostnadene.

Fra en oversiktlig kostnadsstruktur på maskiner og utstyr beveger man seg over i en verden hvor man betaler for de ressursene man til enhver tid forbruker. Dette høres flott ut, men her skjer det fort at kostnader «løper løpsk» dersom man ikke kontinuerlig overvåker ressursforbruk og påløpte kostnader. Det var nettopp dette Proff fikk erfare. Ved hjelp av Cost Control har de nå kontroll på sky-kostnadene og en effektiv overvåking av ressursbruken i skyen.

Uthenting og presentasjon av kostdata for skybaserte løsninger kan by på utfordringer siden verktøyene er komplekse og vanskelig tilgjengelig for folk som ikke jobber daglig med disse. Cloud Control har forenklet og automatisert prosessen og gir ledelse, økonomiansvarlige og andre interessenter raskt og enkelt tilgang til kostdata i intuitive web-baserte dashboard.

Dashboard med oversikt over påløpte kostnader og hvordan man ligger an i forhold til budsjett, samt estimerte framtidige kostnader på års- og månedsbasis.

Uthenting og presentasjon av kostdata for skybaserte løsninger kan by på utfordringer siden verktøyene er komplekse og vanskelig tilgjengelig for folk som ikke jobber daglig med disse. Cloud Control har forenklet og automatisert prosessen og gir ledelse, økonomiansvarlige og andre interessenter raskt og enkelt tilgang til kostdata i intuitive web-baserte dashboard.

Med Cloud Control får du

Z

Overvåking av skykostnader mot budsjett og alarmer ved kostnadsoverskridelser.

Z

Reduserte kostnader gjennom analyse og optimalisering av ressursbruk.

Z

Estimering av fremtidige kostnader.

Z

Dashboard med “Drilldown-funksjon” for kostnadsanalyse.

Z

Jevnlig statusrapporter med forbedringspotensiale.

Finn ut hvordan Cloud Control fungerer

Med Cloud Control kan man redusere kostnader med mellom 20% og 50%

Bestill en demonstrasjon av løsningen.

Fyll ut skjemaet om du ønsker en uforpliktende demo av Cloud Control så tar vi kontakt for å avtale et tidspunkt.

Registrering